telefon  052/4468828

Úvod

Neurológia je veľmi zaujímavý a dynamicky sa rozvíjajúci klinický odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami centrálneho, periférneho a vegetatívneho nervového systému, nervovosvalového prenosu a svalov. Zaoberá sa taktiež diagnostikou, liečbou a prevenciou vertebrogénnych ochorení /ochorení chrbtice/ podmienených, alebo sprevádzaných poruchou nervového systému.

Ponúkame komplexnú medicínsku starostlivosť v týchto oblastiach:

 • diferenciálna diagnostika bolesti hlavy /migrény, cievne bolesti hlavy, bolesti hlavy
  z krčnej chrbtice/
 • Sclerosis multiplex, stavy po cievnych mozgových príhodách
 • poruchy vedomia /epilepsia, neepileptické záchvaty/
 • závraty
 • poruchy spánku
 • bolesti chrbtice, neurologické komplikácie ochorení chrbtice
 • neurologické komplikácie metabolických ochorení /cukrovky, štítnej žľazy/
 • neurodegeneratívne ochorenia /Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba,
  iné demencie/
 • neurologické pracovné a rodinné poradenstvo
 • individuálna aj skupinová neurologická konzultácia
 • neurologické vyšetrenie pred nástupom do nového zamestnania
 • neurologické vyšetrenie pre sociálne účely, možnosť vyšetrenia aj v domácom prostredí


aktualizované: 15.11.2012
prístupov: 182526
2012 © NEURO TATRY s.r.o.