telefon  052/4468828

O nás

Lekár a odborný garant ambulancie: MUDr. Zuzana Šmotková

Dosiahnuté vzdelanie:

 • 5/1987 - Všeobecné lekárstvo, UPJŠ Košice
 • 1/1992 - Atestácia 1. stupňa z Neurológie, SZU Bratislava
 • 12/1995 - Atestácia 2. stupňa z Neurológie, SZU Bratislava

Pracovné zaradenie:

 • od 12/2009 - NEURO TATRY, s.r.o.
 • 11/1988 - 11/2009 - Nemocnica Poprad, a.s.
 • 9/1987 - 10/1988 - NsP Levoča

Absolvované certifikované školenia vo:

 • vertebrológii,
 • neurofyziológii,
 • elektroencephalografii,
 • neurorádiológii.

Účasť na certifikovaných odborných seminároch zameraných na:

 • demyelinizačné ochorenia /Sclerosis multiplex/,
 • poruchy spánku,
 • bolesti hlavy,
 • epilepsiu, neepileptické stavy,
 • ochorenia chrbtice,
 • neurologické komplikácie cukrovky,
 • závraty,
 • cievne mozgové príhody,
 • degeneratívne ochorenia mozgu /Alzheimerova, Parkinsonova choroba/,
 • semináre zamerané všeobecne na bolesť a diferenciálnu diagnostiku závratov.

Absolvovaním odborného minima na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v r. 2007 som bola na Ministerstve spravodlivosti SR zapísaná do zoznamu znalcov v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie neurológia.
Zobrazenie zoznamu znalcov (po zobrazení webu, kliknúť na "Znalci" po ľavej strane).


aktualizované: 15.11.2012
prístupov: 177345
2012 © NEURO TATRY s.r.o.